Kulatý otočný stůl IRT210 (Induction Rotary Table – 2 x TTH10 10kW)

Lötanlage

Zadání: indukční pájení potrubí z nerezové oceli v automobilovém průmyslu
Doba cyklu: cca 12-15 sekund
Místo instalace: Čína

Tento kulatý otočný stůl byl vyvinut speciálně pro oboustranné indukční připájení niplů na potrubí z nerezové oceli v ochranné atmosféře.

Pracovní proces je rozdělen následovně: pracovník vloží novou montážní jednotku s nasazeným niplem. Ta se v prvním kroku spájí, automaticky otočí o 180o a pak, poté co pracovník nasadí druhý nipl s předem vloženým měděným kroužkem, se v druhém kroku zkompletuje. Před obsluhou se vždy nachází dvě potrubí, jedno pro první a jedno pro druhé pájení. Samotný kulatý otočný stůl se skládá z 12 dvojitých stanic.

Zařízení je dále vybaveno propustí pro zmetky, která vytřídí potrubí, jež neodpovídá předem stanoveným parametrům pájení, a tím zabrání, aby se vadná potrubí dostala do dalšího výrobního procesu. Pomocí tohoto kulatého otočného stolu lze provést více než 2,5 milionu pájení za rok.

Snímky

Videa