Věda a zkušební technika

Indukční ohřev má širokou škálu aplikací také ve vědě a zkušební technice. Například při vědeckých pokusech se zahřívají kovy, které se poté mechanicky zatěžují. Toho se využívá mimo jiné ke stanovení pevnosti ve smyku a tahu, koeficientů roztažnosti atd.

Pokud je požadován vysoký teplotní gradient, je ve většině případů vhodnější indukční ohřev než ohřev v peci. To zase zajišťuje rychlý a reprodukovatelný ohřev (často řízený robotem) zkušebních vzorků, a tím i stabilní parametry procesu a úsporu času a nákladů. Dlouhé zkušební časy mají navíc negativní vliv na fyzikální vlastnosti kovů (srážení, hrubnutí, rekrystalizace, tečení) zkušebních vzorků. Je však třeba také zmínit, že homogenitu indukčního ohřevu nelze ve srovnání s ohřevem v peci nikdy na 100% zaručit.