BİLİM VE KONTROL TEKNOLOJİSİ

Endüktif ısıtma, bilim ve kontrol teknolojisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, metaller mekanik yüklere maruz kalmak için bilimsel deneyler için ısıtılır. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, kesme ve gerilme mukavemetlerini, genleşme katsayılarını vb. belirlemek için kullanılır.

Yüksek sıcaklık gradyanı isteniyorsa, çoğu durumda fırındaki ısıtmaya kıyasla doğrudan indüksiyonla ısıtma tercih edilir. Bu da test numunelerinin hızlı ve tekrarlanabilir şekilde ısıtılmasını (genellikle robot kontrollü) ve dolayısıyla sürekli proses parametrelerinin yanı sıra zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Ayrıca, uzun test süreleri, test numunelerinin metal-fiziksel özellikleri (atılım, kabalaşma, yeniden kristalleşme, sürünme) üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, endüktif ısıtmanın fırın ısıtmasına kıyasla homojenliğinin hiçbir zaman% 100 garanti edilemeyeceğini de belirtmek gerekir.