TAVLAMA

Endüktif tavlama, önceden tanımlanmış bir ön ısıtma, geçiş ısıtma ve soğutma işleminin özellikle istenen bileşen özelliklerine yol açtığı bir ısıl işlem dalıdır.

İndüksiyon için en önemli işlemler yumuşak tavlama ve stres giderici tavlamadır:

Yumuşak tavlama, deformasyonu kolaylaştırmak için çeliğin sertliğini ve mukavemetini azaltır. Bu tipik olarak 680 °C ile 780 °C arasındaki sıcaklıklarda gerçekleşir.

İkinci tipik uygulama, 480 °C – 680 °C’lik nispeten düşük sıcaklıklarda çalışan gerilim giderici tavlamadır. Gerilim giderici tavlama, iş parçasında mekanik deformasyon veya işleme ile ortaya çıkan artık gerilimleri ortadan kaldırmak için kullanılır. Kalan malzeme özellikleri mümkün olduğunca değiştirilmemelidir.

İndüksiyonlu ısıtma da bu uygulamada belirleyici avantajlar sunar: Hem sıcaklık hem de ısıtma süresi hassas bir şekilde belirlenebilir ve korunabilir. Bu sonuçta, tutarlı bileşen özellikleriyle yüksek bir tekrarlanabilirliğe yol açar.

Iİçten yanmalı motor yenileme alanında iew GmbH, yüksek performanslı ortağı KaMaTec ile birlikte çalışmaktadır.