Wyżarzanie

Wyżarzanie indukcyjne jest częścią obróbki cieplnej, w której w określonym procesie nagrzewania, wygrzewania i chłodzenia uzyskiwane są określone właściwości elementów..

Najważniejszymi metodami w przypadku indukcji są wyżarzanie zmiękczające i wyżarzanie niskonaprężeniowe:

W przypadku wyżarzania zmiękczającego twardość i wytrzymałość stali zmniejsza się w celu ułatwienia kształtowania. Zazwyczaj odbywa się ono w temperaturze od 680°C do 780°C..

W przypadku drugiego typowego zastosowania metoda polega na wyżarzaniu niskonaprężeniowym, w którym stosowana jest stosunkowo niska temperatura w zakresie 480°C – 680°C. Celem wyżarzania niskonaprężeniowego jest eliminacja naprężeń własnych w przedmiocie obrabianym, które powstały wskutek kształtowania mechanicznego lub obróbki. Pozostałe właściwości materiału w miarę możliwości nie powinny ulegać zmianie..

Również w tym zastosowaniu nagrzewanie indukcyjne wyróżnia się zdecydowanymi zaletami – zarówno temperatura, jak również czas nagrzewania mogą być precyzyjnie określane i utrzymywane. Ostatecznym efektem jest wysoki poziom powtarzalności ze stałymi właściwościami elementów..

W zakresie regeneracji silników spalinowych firma iew GmbH współpracuje z mocnym partnerem, firmą KaMaTec.