Kurczyć się

W pasowaniu skurczowym dwa elementy (np. koło zębate, masa niewyważona, wał itp.) są łączone ze sobą za pomocą pasowania siłowego. Jest to proces oparty na zasadzie rozszerzalności cieplnej metali.

Jeśli, na przykład, koło zębate zostanie podgrzane do temperatury, w której otwór wewnętrzny jest tak duży, że można go bezproblemowo nasunąć na wał, a następnie koło zębate zostanie schłodzone, średnica otworu wewnętrznego zmniejszy się w stopniu zapewniającym połączenie siłowe z wałem.

W temperaturze pokojowej, elementy te nie mogą być ze sobą połączone, lub tylko przy użyciu ogromnej siły. Połączenie w temperaturze pokojowej prowadziłoby również do możliwych uszkodzeń na całej długości połączenia komponentu (punktowanie).