Technologia gazów obojętnych i próżni

Technologia gazu obojętnego i próżniSpecjalne materiały lub obszary zastosowań wymagają specjalnej obróbki.

Topnik stosowany w konwencjonalnym lutowaniu jest często przyczyną korozji i oparzeń na obrabianym elemencie. Wtrącenia topnika mogą również prowadzić do pogorszenia właściwości komponentu. Ponadto tlen obecny w atmosferze powoduje odbarwienie obrabianego przedmiotu.

Tych problemów można uniknąć podczas lutowania w atmosferze gazu ochronnego. Proces lutowania w gazie obojętnym można bardzo dobrze połączyć z nagrzewaniem indukcyjnym, ponieważ w lutowaniu indukcyjnym w gazie obojętnym nie ma otwartego płomienia, a warunki płynne można lepiej kontrolować.