Nauka i technologia testowania

Ogrzewanie indukcyjne ma również szeroki zakres zastosowań w nauce i inżynierii testowej. Na przykład, metale są podgrzewane do testów naukowych, a następnie poddawane obciążeniom mechanicznym. Jest to wykorzystywane między innymi do określania wytrzymałości na ścinanie i rozciąganie, współczynników rozszerzalności itp.

Jeśli pożądany jest wysoki gradient temperatury, ogrzewanie indukcyjne jest w większości przypadków lepsze niż ogrzewanie piecowe w bezpośrednim porównaniu. To z kolei zapewnia szybkie i powtarzalne nagrzewanie (często sterowane przez robota) badanych próbek, a tym samym stabilne parametry procesu, a także oszczędność czasu i kosztów. Co więcej, długi czas badania ma negatywny wpływ na właściwości fizyczne metalu (wytrącanie, gruboziarnistość, rekrystalizacja, pełzanie) badanych próbek. Należy jednak wspomnieć, że jednorodność nagrzewania indukcyjnego nigdy nie może być zagwarantowana w 100% w porównaniu do nagrzewania piecowego.