Veda a skúšobná technika

Indukčný ohrev má široké využitie aj vo vede a skúšobných technológiách. Napríklad kovy na vedecké pokusy sa zahrejú a následne vystavia mechanickému namáhaniu. To slúži okrem iného na určenie pevnosti v strihu a v ťahu, koeficientov rozťažnosti atď.

Ak sa vyžaduje vysoký teplotný gradient, vo väčšine prípadov sa uprednostňuje indukčný ohrev pred zahrievaním v peci. To zasa zabezpečuje rýchle a reprodukovateľné zahrievanie (často riadené robotom) skúšaných vzoriek, a tým konštantné parametre procesu, ako aj úsporu času a nákladov. Dlhé časy skúšania majú okrem toho negatívny vplyv na fyzikálne vlastnosti kovov (zrážanie, zhrubnutie, rekryštalizácia, tečenie) skúšaných vzoriek. Treba však spomenúť, že homogenita indukčného ohrevu v porovnaní so zahrievaním v peci nemôže byť nikdy zaručená na 100 %.