Lepenie

Indukčné lepenie sa využíva najmä v automobilovom priemysle, napr. na lepenie kapoty motora alebo dverí. Nachádza však uplatnenie aj v oblasti elektrotechniky a dokonca aj v odvetví domácich spotrebičov.

Výhody indukčného ohrevu z hľadiska času ohrevu a presnosti cieľa sú pritom zjavné.