TUTKAL

Endüktif yapıştırma öncelikle otomotiv sektöründen bir uygulamadır, örneğin kaputların veya kapıların yapıştırılması. Ancak elektrik mühendisliğinde ve hatta ev aletleri endüstrisinde de ilgili uygulamalar vardır.

İndüksiyonlu ısıtmanın ısıtma süresi ve doğruluğu açısından avantajları açıkça ön plana çıkıyor.