UYGULAMALAR

ENDÜKTİF ISITMA PRENSİBİ

İndüksiyon ısıtması (latince: inducere – ‘getirmek’, ‘sebep olmak’, ‘tanıtmak’), elektriksel olarak iletken bir iş parçasının (= kısa devreli bir hava transformatörünün ikincil devresi) alternatif bir elektromanyetik alana sokulduğu ve ortaya çıkan girdap akımlarının ısıya dönüştürüldüğü bir işlemdir. Ferromanyetik iş parçalarında, manyetik kutup değiştirme kayıpları Curie sıcaklığına (ferromanyetik bir maddenin, kalıcı mıknatıslığını yitirip paramanyetik hale geçtiği kritik sıcaklıktır) kadar ısınmaya önemli ölçüde katkıda bulunur (kobalt: 1121 °C, demir: 768 °C, nikel: 360 °C).

Düşük frekans (yaklaşık 50-300Hz), orta frekans (50kHz’e kadar) ve yüksek frekans (yaklaşık 50kHz’den itibaren) arasında bir ayrım yapılır ve kullanılan frekans, akımın malzemeye nüfuz etme derinliğini belirler. Çalışma frekansı ne kadar düşük olursa, girdap akımının ısıtılacak malzemeye nüfuz etme derinliği o kadar yüksek olur. İçe girme derinliği Cilt-etkisi (ingilizce: Skin) ile tanımlanır ve bir iletken içindeki akım yoğunluğunun dış alanlardan daha düşük olduğu daha yüksek frekanslı alternatif akımın aktığı elektrik iletkenlerinde bir etkidir. Cilt etkisinin nedeni, iletkene nüfuz eden alternatif alanların, malzemenin yüksek iletkenliği nedeniyle iletkenin içine ulaşmadan önce büyük ölçüde nemlendirilmesidir.

İndüksiyonla ısıtmanın verimliliği, ısıtılacak malzemenin elektriksel iletkenliği ile tanımlanır: çelik veya paslanmaz çelik, her ikisi de zayıf elektrik iletkenliğine sahip malzemeler, alüminyum veya bakırdan çok daha iyi ısıtılabilir. İndüksiyonla ısıtmanın en yaygın uygulamaları lehimleme, sertleştirme, shrinkleme (büzüştürme), temperleme, tavlama, kaynak ve eritmenin yanı sıra bilim ve test teknolojisidir.

İndüksiyon alanı cam, seramik vb. gibi iletken olmayan malzemelerle gerçekleştirilebilir ve harici bir ısı kaynağı tarafından kirlenme olmadığından, bu işlem aynı zamanda inert gaz veya vakum teknolojisi için de çok uygundur.

ENDÜKTİF ISITMANIN AVANTAJLARI NELERDIR?

Geleneksel yöntemlerin (örneğin fırınlar) aksine, indüksiyonla ısıtma çok hassas bir şekilde kontrol edilebilir. Ek olarak, ısı daha hızlı beslenir. Doğrudan temasa gerek olmadığından, indüksiyonlu ısıtma, halihazırda monte edilmiş olan iş parçalarını ısıtmak için de kullanılabilir.

İndüksiyonlu ısıtma sistemlerinin kendileri de bir takım avantajlar sunar: örneğin fırınlardan çok daha küçük bir alana ihtiyaç duyarlar. Açık alev kullanılmadığından ve işlemin kendisi duman üretmediğinden, çalışma koşulları geleneksel işlemlerden daha iyidir.

TÜM AVANTAJLAR TEK BAKIŞDA:

  • Temassız ısıtma
  • Küçük alan yeterli
  • Yüksek verimlilik
  • Yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü