Smršťování

Smršťování je proces, při kterém se dva obrobky (např. ozubené kolo, nevyvážená hmota, hřídel atd.) spojují silovým spojením. Jedná se o proces založený na principu tepelné roztažnosti kovů.

Pokud se například ozubené kolo zahřeje na teplotu, při níž je vnitřní otvor tak velký, že je lze bez problémů nasunout na hřídel, a pokud se uvedené kolo poté ochladí, průměr vnitřního otvoru se zmenší na takovou míru, která zajistí silové spojení s hřídelem.

Při pokojové teplotě tyto součásti k sobě nelze připojit, nebo jen s obrovskou silou. Také spojení při pokojové teplotě by vedlo k možnému poškození po celé délce spoje součásti (vznik rýh).