Kalicí zařízení

V říjnu 2009 jsme veřejnosti představili indukční univerzální kalicí zařízení IHU25. Pomocí tohoto zařízení lze kovové obrobky kalit, popouštět nebo žíhat ve stacionárním stavu nebo v posuvu. Zařízení pracuje poloautomaticky a může být pohodlně obsluhováno jednou osobou, přičemž zvláštní pozornost je věnována optimalizaci pracovních procesů. Naše indukční ohřívací zařízení se tak bez problémů začleňuje do výrobního procesu a pomáhá šetřit čas i peníze.

Další informace o našich indukčních kalicích zařízeních naleznete v naší brožuře!

Máte otázky? Rádi Vám zavoláme zpět!

Využijte naši službu zpětného volání. Jednoduše nám zanechte své kontaktní údaje a my Vám co nejdříve zavoláme zpět a zodpovíme Vaše dotazy.

Produkty z této kategorie

Automatická kalící stanice IHU108 (Induction Hardening Unit – 1 x TTH8 8kW)
Zadání: Automatická kalící stanice

Toto indukční zařízení se používá jako součást školicího zařízení pro stanovení energetické účinnosti svářecího procesu a následujícího procesu kalení.

Nosná deska obrobku se osadí oběžným kolem kompresoru a hřídelí a stisknutím tlačítka se přesune do bezpečnostní komory. Obě dvě součásti z této nosné desky přebere robot a upne je do automatizovaného svařovacího zařízení. V této stanici se hřídel a oběžné kolo kompresoru navzájem svaří. V následujícím kroku robot součást vyjme a nasadí jí do určeného místa usazení v IHU108. Po optické identifikaci obrobku se spustí samotný proces kalení s požadovanou teplotou 1000 °C. Poté se obrobek prudce ochladí zabudovanou sprchou induktoru.

Pomocí řídící jednotky SPS (navigační menu v němčině) a bezdotykového měření teploty (pyrometr) lze stanovit více programů ohřevu, které účastníkovi školení umožní si postupně osvojit zlepšování energetické účinnosti. Po vyjmutí hotové součásti z IHU108 se součást opět usadí na nosnou desku a odsune se z bezpečnostní komory.

» podrobnosti
Ruční kalící stanice IHU110 (Induction Hardening Unit – 1 x TTH10 10kW)
Zadání: indukční kalení kuličkových lišt

Tato malá stanice byla koncipována pro kalení kuličkových lišt v textilním průmyslu.

Protože se tento zákazník zabývá rovněž výrobou strojů, mohl si sám vyrobit periferii, tedy chladicí nádrž a upnutí obrobku. Při procesu kalení se lišta vloží do zařízení a ohřívá se na jedné ze dvou čelních stran. Při dosažení požadované teploty se tato strana prudce ochladí emulzní sprchou a zakalí. Poté se lišta ručně otočí o 180 stupňů a znovu následuje proces kalení, tentokrát pro druhou čelní stranu.

Kalící zařízení IHU110 je samozřejmě vybaveno infračerveným pyrometrem a řídící jednotkou SPS (navigační menu v němčině a angličtině). Navíc je vybaveno dvěma magnetickými ventily pro ovládání emulzní sprchy a chlazením součásti.

» podrobnosti
Ruční kalící stanice IHU110/2 (Induction Hardening Unit – 1 x TTH10 10kW)
Zadání: indukční kalení vahadel

Tato malá stanice byla zkonstruována pro kalení vahadel pro letadlové motory a motory používané v motorovém sportu. Kalená oblast činí cca 10 mm x 10 mm.

Jednotlivé komponenty iew byly zabudovány do pracovního stolu dodaného zákazníkem, a to přímo na místě. Malá kalící stanice se skládá z řídící jednotky SPS (navigační menu v němčině a angličtině) pro regulaci výkonu indukčního zařízení a aktivaci magnetického ventilu emulzní sprchy a infračerveného pyrometru pro měření teploty. Do pracovního stolu byla zabudována také záchytná vana pro emulzní kapalinu, která je rovněž vybavena teplotním čidlem a napojena na systém zpětného chlazení, tak aby byla zaručena konstantní teplota emulze.

Protože počet zakalených součástí za týden má činit jen 300 kusů a také protože bylo nutné začlenit proces kalení do firemního výrobního procesu, bylo realizováno cenově výhodnější řešení, kdy proces probíhá na pracovním stole patřícím zákazníkovi.

» podrobnosti
Vertikální ruční kalící zařízení IHU120 (Induction Hardening Unit – 1 x TTH20 20kW)
Zadání: vertikální kalení malých součástí

U tohoto zařízení se jedná o vertikální kalící zařízení určené pro kalení malých součástí a pro žíhání upínacích kleštin.

Toto zařízení je vybaveno otočným upínacím systémem s rychlostí otáčení 100 až 200 U/min a zdvihacím systémem s pojezdovou dráhou 450 mm. Pomocí infračerveného pyrometru je možné vypočítat rychlost posuvu induktoru přesně přizpůsobenou potřebné teplotě tvrzení. Alternativně lze také kalit při konstantní rychlosti posuvu. Obě dvě varianty umožňují velkou flexibilitu při různých typech kalení.

SPS rozhraní umožňuje vytvořit a do paměti uložit 100 programů kalení. Při propojení zařízení s firemní sítí zákazníka je možné tyto programy a údaje o kalení sdílet.

» podrobnosti
Ruční kalící zařízení IHU130 (Induction Hardening Unit – 1 x TN30 30kW)
Zadání: indukční kalení bezpečnostně relevantních součástí výtahů

Toto kalící zařízení bylo vyvinuto pro kalení součásti výtahů (vedení lana a pojistné svěrky) a vyrobeno pro podnik nabízející kalící služby.

Komponenty určené ke kalení se upnou do zařízení a stacionárně se zahřejí na cca 900 °C. Při dosažení teploty kalení je celé zařízení ponořeno do stanovené emulzní lázně. Navíc součásti o délce do 300 mm mohou být indukčně zahřívány v průběžném procesu a poté pomocí řízeného posuvu prudce ochlazeny v emulzní lázni. Toto nejrychlejší možné ochlazení součástí zaručuje konstantní stupeň tvrdosti. Díky celkovému ochlazení zakalené součásti ji lze vyjmout ze zařízení ručně, bez nebezpečí popálení. Kromě toho je díky použití emulzní lázně možné u daných obrobků upustit od chladicích sprch.

Kvůli zaručení 100% konstantního stupně tvrdosti je vana s emulzí vybavena teplotním čidlem a integrovaným systémem zpětného chlazení.

» podrobnosti