Se smanjiti

Prilikom stezanja, dva obratka (npr. zupčanik, neuravnotežena masa, vratilo i još mnogo toga) međusobno su spojena na nepozitivan način. To je proces koji se temelji na principu toplinskog širenja metala.

Na primjer, ako se zupčanik zagrije na temperaturu pri kojoj je unutarnji provrt toliko velik da se može navući na osovinu bez ikakvih problema i navedeni se zupčanik zatim ohladi, promjer unutarnjeg provrta smanjuje se do mjere koja dopušta zajamčena tarna veza s osovinom.

Na sobnoj temperaturi te se komponente ne mogu spojiti ili uz ogroman napor. Spajanje na sobnoj temperaturi također bi dovelo do mogućeg oštećenja po duljini spoja komponente (zarezi).