Popouštění

Po zakalení oceli může být v závislosti na dalším použití součásti nutné ji popustit, aby se zabránilo pnutí v materiálu. Čím vyšší teplota při popouštění je, tím měkčí je ocel. Tvrdost klesá, zvyšuje se však houževnatost.

Metoda indukčního ohřevu přitom nabízí významné výhody: lze přesně stanovit a dodržet jak teplotu, tak také dobu ohřevu. To v důsledku vede k vysoké reprodukovatelnosti a konstantní kvalitě součástí.