Ruční pájecí stanice IBU115 (Induction Brazing Unit – 1 x TTH15 15kW)

Lötanlage

Zadání: indukční pájení potrubí v automobilovém průmyslu
Doba cyklu: cca 2-3 minuty
Místo instalace: Polsko

Tato pájecí stanice je vybavena technikou pro ochrannou atmosféru a je koncipována pro indukční pájení potrubí z nerezové oceli, např. soustružených nebo frézovaných součástí ve tvaru T nebo přípojek.

Obsluha zařízení přitom jednotlivé pájené součásti vkládá ručně a upínací zařízení aktivuje pomocí jednoho ze dvou ručních spouštěčů. Zařízení je vybaveno RFID identifikací obrobku. Tím je zaručeno, že bude automaticky zvolen program pájení specifický pro daného zákazníka a že budou aktivovány všechny parametry zařízení závisející na daném produktu a týkající se ochranné atmosféry. Tím se zamezí chybám při vybavování a zadávání. Toto zařízení bylo koncipováno pro pětidenní týden v třísměnném provozu při 30 000 součástí za rok, vždy se 2 pájecími stanicemi. SPS rozhraní (navigační menu v němčině a angličtině) vždy zobrazuje právě probíhající proces a kontroluje jednotlivé montážní kroky. Kromě toho je graficky zobrazen příslušný teplotní postup během pájení. V souboru Loc se dokumentují příslušné parametry pájení (jméno obsluhy, teplotní průběh, maximální teplota, množství ochranného plynu, spotřeba ochranného plyn atd.).

Zařízení bylo koncipováno tak, aby ho bylo možné přizpůsobit změnám výrobní linky. K tomu je nutné jen zkonstruovat a vyrobit držáky obrobků odpovídající požadavkům zákazníka. Použití IBU115 je tak garantováno po řadu let.

Snímky

Videa