Použití

Co je indukční ohřev?

K indukčnímu ohřevu dochází v důsledku magnetického pole. Zvláštností tohoto postupu je, že teplo vzniká přímo v kovu. Nemusí být tedy nejprve přenášeno plameny, konvekcí, sáláním nebo vedením tepla.

Jaké jsou přednosti indukčního ohřevu?

Oproti běžným postupům (např. peci) se dá indukční ohřev velmi přesně ovládat. Navíc se teplo přivádí rychleji. Protože nemusí dojít k přímému kontaktu, dají se indukčním ohřevem zahřívat také obrobky, které jsou již zabudovány.

Také samotná zařízení pro indukční ohřev nabízí několik výhod: potřebují mnohem méně místa než např. pece. Protože se nepoužívá otevřený oheň a při samotném procesu nevzniká žádný kouř, jsou pracovní podmínky lepší než při obvyklých postupech.

Přednosti souhrnně:

  • bezdotykový ohřev
  • menší potřeba místa
  • vysoký stupeň účinnosti
  • přesné řízení teploty