Razicí zařízení

Indukční ražení je proces, při kterém se na kovovou desku přikládá fólie. Po dosažení požadované teploty se pomocí razníku do fólie vyrazí kontura.