Pájecí zařízení

Společnost iew Induktive Erwärmungsanlagen GmbH je schopná přizpůsobit indukční pájecí zařízení přesně podle požadavků zákazníka.
Pomocí řídící jednotky SPS lze pak realizovat veškeré kroky související s pájením, např. upnutí a upevnění součásti, automatický přívod přídavného pájecího materiálu, spuštění skleněného krytu pro přívod ochranného plynu, přívod a odvod ochranného plynu, definování doby ohřevu, výdrže a ochlazení atd. Dále jsou uvedeny příklady některých našich pájecích zařízení.

Další informace o našich indukčních pájecích zařízeních najdete v naší brožuře!

Produkty v této kategorii

Ruční pájecí stanice IBU105 (Induction Brazing Unit – 1 x TTH5t 5kW)
Zadání: indukční pájení tvrdokovů / nástrojů PKD / PCBN a CBN
Doba cyklu: cca 25-45 sekund
Místo instalace: Německo

U tohoto zařízení se jedná o ruční pájecí stanici pro indukční pájení tvrdokovů a nástrojů PDK / PCBN / CBN.

Pracovník přitom umisťuje jednotlivé komponenty do pájecího zařízení a poté je zasouvá do uzavřeného, resp. otevřeného induktoru. Zvolená stanice byla samozřejmě vybavena regulací teploty (infračervený pyrometr), tak aby se zabránilo tepelnému poškození diamantu (grafitizace). Toto zařízení může být samozřejmě rovněž vybaveno jednotkou s ochrannou atmosférou.

U této speciální zákaznické objednávky byla indukční jednotka vybavena sprchou pro současné indukční kalení. Řídící jednotka SPS (navigační menu v němčině a angličtině) v kombinaci s infračerveným pyrometrem aktivuje při ztuhnutí pájky sprchu pro následující zakalení součásti. Tento proces kalení se samozřejmě nedá srovnávat s běžnou technikou kalení (kalení normálně probíhá při cca 1000 °C / pájení v tomto případě při cca 700 °C), tvrdost součásti však nezvyšuje o nic méně.

» podrobnosti
Ruční pájecí stanice IBU105/2 (Induction Brazing Unit – 1 x TTH5t 5kW)
Zadání: indukční pájení honovacích nástrojů s měkkou pájkou
Doba cyklu: cca 15 sekund
Místo instalace: Čína

U tohoto zařízení se jedná o ruční pájecí stanici pro indukční pájení honovacích nástrojů za použití měkké pájecí slitiny.

Jednotlivé součástí honovacího nástroje se přitom umisťují do pájecího zařízení pomocí induktoru vyrobeného speciálně pro tento účel. Zařízení je dále vybaveno regulací teploty, která zaručuje přesný teplotní průběh a s tím související konstantní kvalitu nástroje. Díky integrované chladicí jednotce (chlazení vzduchem) je možné měkkou fázi měkké pájecí litiny, která v obvyklém případě trvá dlouho, rychle překlenout. V případě potřeby lze toto zařízení samozřejmě vybavit jednotkou pro ochrannou atmosféru.

Honovací nástroje se často používají v posledním výrobním procesu při jemném obrábění a mohou se používat téměř u všech materiálů. Deklarovaným cílem je kladně ovlivnit rozměrovou a tvarovou přesnost a minimalizovat tak třecí odpor.

» podrobnosti
Ruční pájecí stanice IBU105/3 (Induction Brazing Unit – 1 x TTH5t 5kW)
Zadání: indukční připájení pilových zubů na články řetězu
Doba cyklu: cca 5 sekund na jednu součást
Místo instalace: Německo

U tohoto zařízení se jedná o poloautomatickou pájecí stanici pro indukční připájení pilových zubů na články řetězu.

Pracovník přitom na jeden držák produktu připevní vždy 10 článků řetězu, poté přidá pilové zuby opatřené fóliovou pájkou a ty nakonec upne do čelisti. Po připevnění se nosná deska produktu přivede do stanovené polohy za ručně posouvacím ochranným sklem. Následující pájecí proces se spustí automaticky a 10 pájecích stanic se za pomoci saňového systému postupně posouvá a pájí pomocí otevřeného vidlicového induktoru. Po ukončení procesu pájení zazní zvukový signál.

Zařízení je samozřejmě vybaveno řídící jednotkou SPS (navigační menu v němčině a angličtině) a bezdotykovým měřicím systémem teploty (infračervený pyrometr). Držáky produktu jsou vybaveny integrovaným vodním chlazením, tak aby byly zaručeny pokud možno konstantní podmínky pájení.

» podrobnosti
Ruční pájecí stanice IBU115 (Induction Brazing Unit – 1 x TTH15 15kW)
Zadání: indukční pájení potrubí v automobilovém průmyslu
Doba cyklu: cca 2-3 minuty
Místo instalace: Polsko

Tato pájecí stanice je vybavena technikou pro ochrannou atmosféru a je koncipována pro indukční pájení potrubí z nerezové oceli, např. soustružených nebo frézovaných součástí ve tvaru T nebo přípojek.

Obsluha zařízení přitom jednotlivé pájené součásti vkládá ručně a upínací zařízení aktivuje pomocí jednoho ze dvou ručních spouštěčů. Zařízení je vybaveno RFID identifikací obrobku. Tím je zaručeno, že bude automaticky zvolen program pájení specifický pro daného zákazníka a že budou aktivovány všechny parametry zařízení závisející na daném produktu a týkající se ochranné atmosféry. Tím se zamezí chybám při vybavování a zadávání. Toto zařízení bylo koncipováno pro pětidenní týden v třísměnném provozu při 30 000 součástí za rok, vždy se 2 pájecími stanicemi. SPS rozhraní (navigační menu v němčině a angličtině) vždy zobrazuje právě probíhající proces a kontroluje jednotlivé montážní kroky. Kromě toho je graficky zobrazen příslušný teplotní postup během pájení. V souboru Loc se dokumentují příslušné parametry pájení (jméno obsluhy, teplotní průběh, maximální teplota, množství ochranného plynu, spotřeba ochranného plyn atd.).

Zařízení bylo koncipováno tak, aby ho bylo možné přizpůsobit změnám výrobní linky. K tomu je nutné jen zkonstruovat a vyrobit držáky obrobků odpovídající požadavkům zákazníka. Použití IBU115 je tak garantováno po řadu let.

» podrobnosti
Kulatý otočný stůl IRT210 (Induction Rotary Table – 2 x TTH10 10kW)
Zadání: indukční pájení potrubí z nerezové oceli v automobilovém průmyslu
Doba cyklu: cca 12-15 sekund
Místo instalace: Čína

Tento kulatý otočný stůl byl vyvinut speciálně pro oboustranné indukční připájení niplů na potrubí z nerezové oceli v ochranné atmosféře.

Pracovní proces je rozdělen následovně: pracovník vloží novou montážní jednotku s nasazeným niplem. Ta se v prvním kroku spájí, automaticky otočí o 180o a pak, poté co pracovník nasadí druhý nipl s předem vloženým měděným kroužkem, se v druhém kroku zkompletuje. Před obsluhou se vždy nachází dvě potrubí, jedno pro první a jedno pro druhé pájení. Samotný kulatý otočný stůl se skládá z 12 dvojitých stanic.

Zařízení je dále vybaveno propustí pro zmetky, která vytřídí potrubí, jež neodpovídá předem stanoveným parametrům pájení, a tím zabrání, aby se vadná potrubí dostala do dalšího výrobního procesu. Pomocí tohoto kulatého otočného stolu lze provést více než 2,5 milionu pájení za rok.

» podrobnosti
Manueller Kreissägen-Lötarbeitsplatz ML1000
Zadání: Auflöten von Hartmetallschneiden auf einen Trägerstahl
Doba cyklu: 4-5 Sekunden
Místo instalace: Deutschland

Die ML1000 wurde speziell für das Ein- und Auslöten von Hartmetallschneiden auf einen Sägeblatt-Trägerstahl entwickelt und konstruiert. Das Haupteinsatzgebiet ist dabei der Sägewerksektor.

Die Hartmetallschneide wird hierbei nach dem Einlegen in Position gebracht und sodann mit dem Sägeblatt-Trägerstahl stoffschlüssig verlötet. Das Sägeblatt wird nach jeder Lötung manuell weitergedreht, erneut in Position gebracht und mit einer Hartmetallschneide bestückt. Das dazugehörige Pyrometer in Kombination mit einer SPS-Ablaufsteuerung (Menüführung in deutsch und englisch) ermöglicht eine optimale Temperaturkontrolle und Reproduzierbarkeit.

Die Temperaturregelung kann auch für Folgeprogramme genutzt werden: Beispielsweise wird im ersten Schritt bei ca. 750°C gelötet und bei Erreichen einer vordefinierten Abkühltemperatur von ungefähr 300°C wird automatisch ein zweites Programm für das Anlassen des Lötbereiches auf z.B. 450°C gestartet.

» podrobnosti
Ruční pájecí stanice IBU220 (Induction Brazing Unit – 2 x TTH20 20kW)
Zadání: výzkum a vývoj v oboru indukčního ohřevu
Místo instalace: Rakousko

Toto zařízení IBU220 bylo koncipování speciálně pro výzkum a vývoj v oboru techniky pájení a kalení.

Zařízení se skládá ze dvou 20kW generátorů a příslušných ohřívacích stanic s předmontovanými induktory a elektrickým zdvihacím systémem s pojezdem 300 mm. Kvůli použití ve výzkumu a vývoji a tam požadované flexibilitě není toto zařízení vybaveno žádným pevným přípravkem, ale je přizpůsobeno příslušné pokusné řadě. Také do tohoto zařízení byla integrována technika pro ochrannou atmosféru.

Díky vybavení řídící jednotkou SPS (navigační menu v němčině a angličtině) je možné obě indukční zařízení řídit samostatně. Navíc je možné takto realizovat na sebe navazující procesy ohřevu (pájecí zařízení 1 hotovo -> automatický start pájecího zařízení 2 a naopak). Tím je dána nejvyšší možná flexibilita při tepelném zpracování.

» podrobnosti