Ohřívací zařízení

Vyrábíme indukční ohřívací zařízení v mobilním i stacionárním provedení. Zařízení se skládají ze dvou součástí: vysokofrekvenčního generátoru a ohřívací stanice. K chlazení výkonových součástí a induktoru je navíc zapotřebí také chladicí kapalina.

Všechna indukční ohřívací zařízení jsou zkonstruována pomocí nejmodernější polovodičové techniky. Díky tomu je u zařízení možné dosáhnout optimálního celkového stupně účinnosti. Generátor si pomocí libovolného induktoru automaticky vyhledá rezonanční frekvenci, čímž se vždy dosáhne maximálního výkonu.

Stacionární zařízení TTHx a TTHxt

U těchto zařízení je induktor nepohyblivý, obrobek je přiváděn k místu ohřevu. Výkonnostní rozsah zařízení se pohybuje v rozmezí od 2 kW do 25 kW.

Mobilní zařízení TTHxHT

Zde je induktor volně pohyblivý. Může být přiváděn ručně nebo ho lze například namontovat na robotické rameno. Výkonnostní rozsah zařízení se pohybuje v rozmezí od 2 kW do 15 kW.

Přídavné přístroje

Přídavnými přístroji se rozumí například přístroje k regulaci teploty s libovolně konfigurovatelnou požadovanou teplotou u obrobku.