Smršťování

Při narážení za tepla se navzájem silově spojují dva obrobky (např. ozubené kolo, nevyvážená hmota, hřídel atd.). Jedná o postup, jehož základem je princip tepelného rozpínání kovů.

Pokud se například ozubené kolo zahřeje na teplotu, při které je vnitřní otvor tak velký, aby se dalo bez problémů nasadit na hřídel, a poté se uvedené ozubené kolo ochladí, zmenší se průměr vnitřního otvoru v míře, která zaručuje pevné spojení s hřídelí.

Při pokojové teplotě se tyto součásti nedají spojit, nebo jen nadměrnou silou. Při spojování při pokojové teplotě by rovněž mohlo dojít k poškození po celé délce spojení součásti (vytvoření rýh).