Urządzenia do lutowania próżniowego

Zautomatyzowane urządzenie do lutowania próżniowego VVBM 200 przeznaczone do lutowania narzędzi z węglikami spiekanymi, z ceramiki i narzędzi diamentowych składa się z pionowej komory próżniowej z turbopompą próżniową Pfeiffer wraz ze sterowaniem sekwencyjnym PLC do precyzyjnej regulacji temperatury urządzenia..

Urządzenie może być wykorzystywane do niezawodnego lutowania partii produkcyjnych i jest łatwe w obsłudze. Samym procesem niezawodnie steruje własny sterownik PLC iew z zastosowaniem regulacji 3-strefowej, rozwiązanie przygotowane do środowiska Przemysłu 4.0.

Lutowanie jest termiczną metodą trwałego łączenia identycznych lub różnych materiałów..

Przy czym technologia lutowania próżniowego jest idealną metodą lutowania pozwalającą uzyskać bardziej wytrzymałe połączenia w przypadku materiałów wyróżniających się gorszą zwilżalnością, jak na przykład węglik wolframu, ceramika lub materiały diamentowe, takie jak Solid PKD, MKD, CVD itd. Ponieważ palne gazy lub topniki nie są stosowane, jest to bardzo precyzyjna i ekologiczna metoda, zużycie energii elektrycznej można bez problemu odczytywać na wyświetlaczu..

Oczywiście metoda lutowania próżniowego z uwagi na proces lutowania sam w sobie jest większym wyzwaniem w porównaniu na przykład z lutowaniem płomieniem gazowym. Proces wraz ze stosowanym dodatkiem lutowniczym musi zostać indywidualnie dostosowany do każdego materiału podstawowego i realizowany z różnymi parametrami lutowania (zbocze, czas wytrzymania, zbocze chłodzenia itd)..

Za sprawą pionowego usytuowania szkła kwarcowego pełniącego funkcję komory próżniowej firma iew stworzyła możliwość załadunku elementami kilku poziomów lub rozmieszczania długich elementów pionowo w obrębie szkła kwarcowego. W celu uzyskania optymalnego rozkładu temperatury skonstruowaliśmy piec próżniowy z niezależną regulacją 3 stref. W ten sposób można uzyskać różnicę temperatury < 10°C.. W celu zapobiegania odgazowaniu srebra w wyższych temperaturach, urządzenie w ramach opcji można wyposażyć w regulację ciśnienia częściowego. Inną oferowaną przez nas możliwością jest również dostosowanie prędkości obrotowej naszej pompy próżniowej w taki sposób, aby jakość próżni uległa obniżeniu. Takie rozwiązanie zalecane jest tylko w przypadku łatwo zwilżalnych materiałów, które jednak może się przyczynić do zmniejszenia kosztów procesu (brak argonu). W celu szybkiego chłodzenia elementów w ramach opcji oferujemy aktywne chłodzenie azotem. W tym przypadku całkowity czas procesu może zostać raz jeszcze skrócony o ok. 45 minut.. Odkształcenia cieplne lutowanych elementów mogą zostać ograniczone do niezbędnego minimum za sprawą specjalnie ustawianych zboczy temperatury, jednak w zależności od wielkości elementów należy koniecznie zwracać uwagę na idealne sterowanie temperaturą. Po znalezieniu optymalnych ustawień odpowiadających danemu podzespołowi proces lutowania próżniowego może zostać odwzorowany z całkowitą niezawodnością i powtarzalnością procesu .. W cyklu lutowania obrabiane mogą być również różne produkty, jednak w tym przypadku należy zwracać uwagę, aby miały one podobną wielkość, ponieważ w przeciwnym razie efekty lutowania mogą być niezgodne z oczekiwanymi. Rysunki wykonawcze wyrobów mogą zostać przyporządkowane do programu i zapisane w urządzeniu. W ten sposób odpowiednie grupy produktów można tworzyć i równocześnie lutować..

Zautomatyzowana maszyna do lutowania próżniowego VVBM 200. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje w formacie PDF do druku.
Zautomatyzowana maszyna do lutowania próżniowego VVBM 200. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje w formacie PDF do druku.
VVBM 200 składa się z pionowej komory próżniowej z turbopompą próżniową Pfeiffer Vacuum wraz ze sterowaniem sekwencyjnym PLC do precyzyjnej kontroli temperatury systemu.
VVBM 200 składa się z pionowej komory próżniowej z turbopompą próżniową Pfeiffer Vacuum wraz ze sterowaniem sekwencyjnym PLC do precyzyjnej kontroli temperatury systemu.
Frezy lutowane, nie wymagają wykańczania.
Frezy lutowane, nie wymagają wykańczania.
System próżniowy ze stołami załadowczymi.
System próżniowy ze stołami załadowczymi.

Filmy dotyczące urządzenia do lutowania próżniowego VVBM 200