Pájení kovů naměkko a natvrdo

Kovy se dají navzájem pevně spojovat indukčním ohřevem a pájením natvrdo nebo naměkko. Díky zvláštní přizpůsobitelnosti indukčního ohřevu a příslušných přídavných pájek je možné navzájem kombinovat a spojovat feromagnetické a jiné materiály. Naše zařízení jsou vhodná jak pro automatizovaný, tak pro manuální proces pájení a představují tak optimální řešení pro každého uživatele. – Rozlišujeme:

A) Pájení naměkko
  • Teploty do 450°C
  • Pájky převážně na bázi Sn a Pb
  • Použití přídavné tavicí přísady
B) Pájení natvrdo
  • Teploty do 900°C
  • Převážně stříbrné, měděné, fosforové, mosazné, niklovo-mosazné a hliníkové pájky
  • Obecně použití přídavné tavicí přísady
C) Pájení při vysokých teplotách
  • Teploty od 900°C
  • Pájky převážně na bázi mědi a niklu
  • Pájení v ochranné atmosféře nebo ve vakuu

Připájení tvrdokovů

Tvrdokovy jsou hlavně materiály s vysokým podílem karbidu kovu, zejména karbidu wolframu (WC). Ty se kvůli jejich vynikajícím otěrovým vlastnostem připájí na nosnou ocel, čímž se zlepší vlastnosti nástroje. Pájky, které se k tomu používají, většinou vykazují podíl manganu podporující smáčení, protože karbidy kovu mají, co se týče smáčivosti, nedostatky.

Pájení PKD/PCBN

Při pájení PKD a PCBN nástrojů je třeba dbát zejména na to, aby vrstva PKD a PCBN nebyla vystavena lokálnímu přehřátí. Proto se před pájením plamenem dává přednost indukčnímu procesu. Přesná regulace teploty uživateli dovoluje udržovat konstantní teplotu obrobku během celého procesu pájení. Díky předdefinovanému tvaru induktoru se dají realizovat reprodukovatelná řešení.

Videos about the brazing and soldering of metals