Žíhání

Indukční žíhání je podoblastí tepelného zpracování, kdy se provádí předem stanovený proces ohřátí, prohřátí a ochlazení s cílem dosáhnout požadovaných specifických vlastností součásti.

Nejdůležitějšími procesy pro indukci je žíhání naměkko a žíhání ke snížení pnutí:

Při žíhání naměkko se snižuje tvrdost a pevnost oceli s cílem usnadnit tváření. To se většinou odehrává při teplotách v rozmezí od 680 °C do 780 °C.

Druhým typickým použitím je žíhání ke snížení pnutí, při kterém se pracuje s relativně nízkými teplotami 480 °C – 680 °C. Žíhání ke snížení pnutí slouží k odstranění vlastního pnutí v obrobku, které vzniklo mechanickým tvářením nebo zpracováním. Ostatní vlastnosti materiálu by se neměly pokud možno změnit.

Také při tomto použití nabízí indukční ohřev značné výhody: lze přesně stanovit a dodržet jak teplotu, tak také dobu ohřevu. To v důsledku vede k vysoké reprodukovatelnosti a konstantní kvalitě součástí.

V oblasti zpracování spalovacích motorů spolupracuje iew GmbH se silným partnerem KaMaTec.