Věda a zkušební technika

Indukční ohřev se ve velké míře používá také ve vědě a zkušební technice. Například se zahřívají kovy pro vědecké pokusy, aby se pak vystavily mechanickému zatížení. To slouží mimo jiné ke stanovení pevnosti ve střihu a v tahu, ke stanovení koeficientů roztažnosti atd.

Pokud je vyžadován vyšší teplotní spád, upřednostňuje se ve většině případů před ohřevem v peci právě indukční ohřev. Ten opět zajišťuje rychlý a reprodukovatelný ohřev (často řízený robotem) zkušebních vzorků a tím stálé procesní parametry, úsporu času a nákladů. Kromě toho má dlouhá pokusná doba negativní vliv na fyzikální vlastnosti kovu zkušebních vzorků (oddělování, zhrubnutí, rekrystalizace, creep). Je však rovněž třeba zmínit, že oproti ohřevu v peci nelze u indukčního ohřevu nikdy stoprocentně zajistit homogenitu.