Kalení

Indukční kalení se používá především ke kalení hřídelí a kluzných ploch nebo pro ohřev určité oblasti u komplikovaně tvarovaných součástí.

Volbou pracovní frekvence indukčního ohřívacího zařízení se stanovuje příslušná hloubka pronikání.

Kromě toho je možné se při indukčním kalení rozhodnout, zda zakalená oblast bude ochlazena na vzduchu, vodou nebo speciální kalící emulzí. Podle použité chladicí kapaliny se dosáhne různých stupňů tvrdosti.

Indukční kalení může být provedeno jako ruční nebo automatizované řešení. Rovněž je možné provádět kalení průběžně.